Klienci naszej  firmy bardzo często zadają pytania, dotyczące różnych aspektów produkcji folii, pomiarów rękawa, worków itd.

Niektóre pytania i odpowiedzi na nie zamieszczamy poniżej:

Pakowanie w worek bez zakładek

Pakowanie w worek z zakładkami

W dolnej części (dnie) worka widać zgrzew kilka mm od jego krawędzi. Worek jest wykonany z rękawa, więc nie ma bocznych zgrzewów. Szerokość zgrzewu zależy głównie od grubości folii (przykładowo worek po lewej stronie z zakładkami ma szerszy zgrzew niż worek po prawej stronie).

Na zdjęciu rękaw o szerokości 160 mm. Obwód folii w rękawie to 2xszerokość – w tym wypadku 2×160 mm = 320 mm. W ten rękaw można zapakować przedmiot (np. rurę, tubę itp.) o średnicy do 101,91 mm.

Obwód folii w rękawie to 2 * szerokość rękawa. W celu obliczenia jego średnicy obwód należy podzielić przez liczbę 3,14. Jeśli rękaw ma szerokość 160 mm to jego średnica wynosi (2 * 160 mm / 3,14) = 101,91 mm.

W celu obliczenia średnicy rękawa możesz skorzystać z poniższego kalkulatora:

Żeby otrzymać wynik trzeba średnice pomnożyć przez liczbę 3.14 i wynik podzielić przez 2. Jeśli średnica wynosi 101,91 mm:

(101,91 mm * 3,14) / 2 = 160 mm

Należy pamiętać o dodaniu kilku (lub kilkunastu) milimetrów zapasu żeby można było łatwo zapakować dany artykuł.

Na zdjęciu półrękaw o szerokości 355 mm. Po rozłożeniu folia ma szerokość 2 * 355 mm = 710 mm.

Półrękaw - to rękaw, rozcięty z jednego boku (z lewej lub prawej strony), nawinięty na gilzę tak samo, jak rękaw. Proces rozcinania następuje w trakcie produkcji folii.

Na zdjęciu widać rękaw o szerokości 250 mm z zakładkami po 80 mm. Możemy opisać to tak: 250 + (2 x 80) mm lub 250 / 160 mm. Obwód tego rękawa: 2 * (250 + 160) mm = 820 mm.

Rękaw tego rodzaju wykonujemy w tracie "ciągnięcia" folii.
Minimalna szerokość zakładek - 50 mm

Grubość mierzymy mikromierzem (inaczej mikrometrem).

Na zdjęciu folia ma grubość 0,150 milimetra - lub inaczej 150 mikronów.

UWAGA!

Przy zamawianiu folii (rękaw, półrękaw, worek) podajemy grubość pojedynczej warstwy folii.